Even geduld

New Look Fashion icon New Look Fashion logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout DAMES HEREN KIDS BABY UNI

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

New Look Fashion NV

Adres: Over ’t waterstraat 2, 3900 Pelt, België

Mail: info@newlookfashion.be

Tel: 011 66 11 31

Ondernemingsnummer: BE0446212173


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van New Look Fashion, een NV met maatschappelijke zetel te Over ’t waterstraat 2, 3900 Pelt, BTW BE0446212173 (hierna 'New Look Fashion') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te reserveren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een reservatie via de webwinkel van New Look Fashion moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door New Look Fashion aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden New Look Fashion niet.

New Look Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

New Look Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

New Look Fashion beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze winkel.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door New Look Fashion.

New Look Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Betalingen

Via het betaalsysteem MultiSafePay kan je online betalen.

Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van reservatie en betaling.


Indien er wordt gekozen voor betaling in de winkel, zal de reservatie gedurende 4 dagen aan de kant gehouden worden. Hierbij is aankoop niet verplicht.

Bij online betaling bedraagt de duur 8 dagen om de reservatie te komen afhalen of passen. Bij een betalende reservatie zal men enkel een tegoedbon ontvangen voor de waarde van de artikels die men niet wenst te nemen.


Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. 


Artikel 5: Retouren en ruilen

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetoek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk gereserveerd artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Pelt.

 

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard op vertoon van je kasticket indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Ook prijskaartjes dienen op de originele manier aan het artikel bevestigd te blijven.


Artikel 6: Afhaling en uitvoering van de overeenkomst

De afhaling van het gereserveerde artikel gebeurt in de fysieke winkel van New Look Fashion.

De verkoper streeft ernaar het gereserveerde artikel de ochtend na reservering klaar te hangen voor afhaling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan New Look Fashion.

Verder gelden er voor de geschenkcheques de volgende voorwaarden:

De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel bij betaling in de fysieke winkel


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De gereserveerde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van New Look Fashion.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van New Look Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant New Look Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van New Look Fashion is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 66 11 31 , via e-mail op info@newlookfashion.be of per post op het volgende adres Over ’t waterstraat , 3900 Pelt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, New Look Fashion , respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan New Look Fashion, Over ’t waterstraat 2, 3900 Pelt of via info@newlookfashion.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot New Look Fashion, Over ’t waterstraat 2, 3900 Pelt of info@newlookfashion.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, New Look Fashion heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

New Look Fashion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. De behandeling van persoonsgegevens door New Look Fashion wordt verder toegelicht in de privacy policy.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@newlookfashion.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor meer gedetailleerde info over het gebruik van cookies op newlookfashion.be, lees de Cookie Policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door New Look Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van New Look Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Over 't Waterstraat 2B-3900 Peltinfo@newlookfashion.beNew Look Fashion+32 11 66 11 31 BE 0446 212 173 Merken